S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Archiv fotek

Beseda s Dr. Hanou Sar Blochovou 65 Beseda s Jarmilou Moosovou Kuřitkovou
Beseda s Dr. Hanou Sar Blochovou 150 let výročí Čtenářského spolku v Kyjově Beseda s Jarmilou Moosovou Kuřitkovou
Nově zrekonstruovaný přednáškový sál Otevření přednáškového sálu Beseda nad výročím Malovaného krajeBeseda s Marií Poledňákovou Knižně-herní odpoledne MUDr. Jan Pavlík - křest knihy Utrpení a naděje

Noc s Andersenem 2015
Putovní výstava "Pěkně od začátku" Březen - měsíc čtenářů 2015 Noc s Andersenem 2015

Čtení seniorům

Celý Kyjov čte dětem - čtení pro děti MŠ Celý Kyjov čte dětem
Celý Kyjov čte dětem - CSS Celý Kyjov čte dětem - pro děti MŠ Celý Kyjov čte dětem - pro děti ZŠ a komponované odpoledne
Pamětní deska JUDr. Ivana Jelínka Marek Orko Vácha MUDr. Jiří Dunděra
Literární odpoledne - vzpomínka na kyjovského rodáka JUDr. Ivana Jelínka Marek Orko Vácha - přednáška Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu Slavnostní večer s MUDr. Jířím Dunděrou - představení knihy Křižovatky osudů
Zdeněk Zapletal Vzdělávací besedy pro děti
Beseda se Zdeňkem Zapletalem Vzdělávací besedy pro děti