S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Noc s Andersenem 2016

NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ

Noc s Andersenem proběhla v kyjovské knihovně za účasti 25 dětí a 5 dospělých. Děti přišly v kostýmech pohádkových postav z pohádek Hanse CHristiana Andersena. Na úvod se seznámily se životem světově proslulého pohádkáře. Večer proběhl ve znamení soutěží a kvízů, děti soutěžily v pěti družstvech, které si samy pojmenovaly. Členové vítězného družstva získali po absolvování všech soutěží sladkou odměnu. Nechyběl ani zpěv za doprovodu kytary. Kostýmy sehrály důležitou roli v krátkých pohádkových scénkách, které si mělo každé družstvo připravit a ostatní družstva hádali, o jakou pohádku by mohlo jít. Nocležníci usínali – stejně jako v mnoha jiných knihovnách - při poslechu audiopohádky Malá mořská víla.

Každý z účastníků NsA si na památku domů odnášel  Pamětní průkaz, Omalovánky, Pohlednici, Omalovánky, atd…