S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Darování knih

PRAVIDLA PRO DAROVÁNÍ KNIH
Chcete darovat knihy? Vážíme si toho.
Jaké knihy opravdu využijeme?

KONTAKTNÍ OSOBA image
IVETA KNOTKOVÁ
(ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ)
Tel.: 773  755 612E-mail: dospele@knihovna-kyjov.cz


1) Knihy v perfektním stavu! Knihy se do fondu zapisují stejně jako knihy nově zakoupené.

2) Skvělé je, pokud stáří knihy nepřesahuje desetiletí.

Ano, jsou knihy jako např. povinná četba, které i my uvítáme. Ty bývají samozřejmě starší, nicméně pořád by se mělo jednat o knihy v co nejlepším stavu.

3) Knihy by neměly být výrazně zničené.

Potrhané obaly či stránky, chybějící stránky, plesnivé, polité či zatuchlé knihy nejsou vhodné. Je jasné, že lidé knihy skladují různě. Pokud ale objevíte knihy v pozůstalosti například na půdě apod., je na místě je napřed důkladně prohlédnout, nechat vyvětrat, a pak teprve zvážit, zda jsou vhodné jako dar pro knihovnu.

4) Knihy nám můžete pouze darovat.

Při předání vám dáme k podpisu tzv. darovací smlouvu, kde stvrzujete, že knihy bezúplatně darujete knihovně.

5) Burza knih

Knihy, které nebudou vybrány k zápisu do knihovního fondu mohou být umístěny do burzy k rozebrání nebo například do projektu Kniha do vlaku.

6) Ozvěte se nám!

Mějte prosím na paměti, pokud knihy přivezete bez předchozí domluvy, může se stát, že s ohledem na jejich stav je knihovna nepřijme.

7) Sepište seznam

Sepsání seznamu není podmínkou pro darování knih. Chcete-li ale předejít přebírání a smlouvání o tom, zda knihovna knihy přijme nebo jsou-li pro ni vůbec zajímavé s ohledem na tituly, zašlete nám seznam. Fyzický stav z něj nezjistíme, ale pokud máte větší množství knih, můžete sepsat seznam ve formátu „autor, název knihy, rok vydání“.