S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Projekty

Rok 2018

Bookstart – S knížkou do života. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti.

/files/www/0/1231-bs-doporucena-literatura-obalky.pdf

http://www.sknizkoudozivota.cz/

Knížka pro prvňáčka

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem VIII. ročník – jako podpora osmého ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá.

Jižní Morava čte III. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Babička a dědeček do školky III. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Kniha do vlaku - projekt se zaměřuje na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů, a to během cestování vlakem. Na vlakovém nádraží je umístěna knihovnička, ze které si cestující mohou vybrat a během své cesty přečíst zajímavou knížku. Knížky se pak mohou vrátit do knihovničky na jiném vlakovém nádraží. 

Lovci perel

Virtuální univerzita třetího věku

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

PC kurzy – Zakousni se do počítače!

Trénování paměti

Rok 2017

Jižní Morava čte II. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem – jako podpora sedmého ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá. V rámci projektu se uskutečnilo Slavnostní pasování prvňáčků s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Babička a dědeček do školky II. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Rok 2016

Jižní Morava čte – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Město pro všechny generace - cílem projektu je propojení kyjovských organizací, jehož smyslem bude navázání dlouhodobé spolupráce napříč generacemi

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem – Děti pro děti – podpora čtení a předčítání, starší děti čtou mladším, malé děti seniorům

Babička a dědeček do školky – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Knihovna jako mozaika – každý si najde svůj kousek  - cyklus přednášek se zaměřením na dobrovolnictví

Rok 2015

Žijí mezi námi - pojďme naslouchat, IV. ročník kulturně výchovné a vzdělávací činnosti

Knihovna otevřená světu

Knihovna plná klasiků – osobnosti, které se zapsaly do historie

Celé Česko čte dětem – celý Kyjov čte dětem, V. ročník podpory čtenářských dovedností dětí a mládeže.

Rok 2014

.......dědečku, babičko, mám vás rád! - cílem projektu je upevnění vztahu a komunikace mezi mladou generací a jejich prarodiči v současné společnosti. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. stol. 

Žijí mezi námi, pojďme naslouchat - spisovatelé Kyjovska, III. ročník kulturně-výchovné vdělávací činnosti. Garantem projektu pro rok 2014 je JUDr. Josef Holcman - soudce, spisovatel, folklorista.

Celé Česko čte dětem - celý Kyjov čte dětem - V letošním roce se uskutečňuje již IV. ročník mezinárodního projektu "Celé Česko čte dětem - celý Kyjov čte dětem". Akce se uskutečňuje pro všechny věkové kategorie k oslovení a podpoře čtenářství.

Večer s ombudsmanem - mezinárodní projekt "Večer s ombudsmanem" ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity a s právníky Kanceláře veřejného ochránce práv.

BiblioEduca - podíl knihovny na vzdělávacím programu BiblioEduca pro posílení role knihoven jako komunitních center dalšího vzdělávání.

Rok 2013

Žijí mezi námi, pojďme naslouchat - II. ročník kulturně výchovné a vzdělávací činnosti - Projekt ukazuje opravdové porozumění a vnitřní klid, který nepřichází sám, ale vyžaduje od každého z nás určitou vytrvalost a úsilí, kdy se snažíme pracovat sami na sobě a naslouchat druhým. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. stol.

Kyjov se připravuje na významnou mezinárodní událost – 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu - Chceme ukázat na hledání pravdy v současné společnosti, upozornit na tradiční kořeny křesťanství našich předků, na kterých byly vybudovány rodinné, morální a mezilidské vztahy našeho národa. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR v programu Knihovna 21. stol.

Poznávej místa děl kyjovských autorů - Poznávání míst a hlavních hrdinů knih, kteří jsou umístěni do bezprostřední blízkosti města Kyjova. Projekt byl podpořen SKIPem ČR (Sdružení knihovníku a informačních pracovníků ČR) a Ministerstem kultury ČR z grantu "Knihovna 21. stol.".