S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Projekty

Rok 2020

Bookstart – S knížkou do života. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti.

/files/www/0/1231-bs-doporucena-literatura-obalky.pdf

http://www.sknizkoudozivota.cz/

Knížka pro prvňáčka

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem X. ročník – jako podpora 9. ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá.

Jižní Morava čte V. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Babička a dědeček do školky V. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Kniha do vlaku

Kniha z knihovny   

Lovci perel

Virtuální univerzita třetího věku

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

PC kurzy – Zakousni se do počítače!

Trénování paměti

Rok 2019

Bookstart – S knížkou do života. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti.

/files/www/0/1231-bs-doporucena-literatura-obalky.pdf

http://www.sknizkoudozivota.cz/

Knížka pro prvňáčka

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem IX. ročník – jako podpora 9. ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá.

Jižní Morava čte IV. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Babička a dědeček do školky IV. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Kniha do vlaku   

Lovci perel

Virtuální univerzita třetího věku

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

PC kurzy – Zakousni se do počítače!

Trénování pamětiRok 2018

Bookstart – S knížkou do života. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti.

/files/www/0/1231-bs-doporucena-literatura-obalky.pdf

http://www.sknizkoudozivota.cz/

Knížka pro prvňáčka

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem VIII. ročník – jako podpora osmého ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá.

Jižní Morava čte III. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Babička a dědeček do školky III. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Kniha do vlaku - projekt se zaměřuje na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů, a to během cestování vlakem. Na vlakovém nádraží je umístěna knihovnička, ze které si cestující mohou vybrat a během své cesty přečíst zajímavou knížku. Knížky se pak mohou vrátit do knihovničky na jiném vlakovém nádraží. 

Lovci perel

Virtuální univerzita třetího věku

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

PC kurzy – Zakousni se do počítače!

Trénování paměti

Rok 2017

Jižní Morava čte II. ročník – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem – jako podpora sedmého ročníku projektu Týden čtení dětem v ČR a Čtení pomáhá. V rámci projektu se uskutečnilo Slavnostní pasování prvňáčků s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Babička a dědeček do školky II. ročník – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Rok 2016

Jižní Morava čte – podstatou projektu je podpořit u dětí a mládeže budování vztahu s místem, kde žijí, seznámení s historií regionu, zejména prostřednictvím orální historie starší generace

Město pro všechny generace - cílem projektu je propojení kyjovských organizací, jehož smyslem bude navázání dlouhodobé spolupráce napříč generacemi

Celé Česko čte dětem – Celý Kyjov čte dětem – Děti pro děti – podpora čtení a předčítání, starší děti čtou mladším, malé děti seniorům

Babička a dědeček do školky – podporujeme projekt o.p.s. Celé Česko čte dětem, senioři čtou dětem ve školkách

Knihovna jako mozaika – každý si najde svůj kousek  - cyklus přednášek se zaměřením na dobrovolnictví