S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Oddělení pro děti a mládež

E-mail: detske@knihovna-kyjov.cz
Tel.: 773 755 613

imageDĚTSKÉ ODDĚLENÍ - MĚSTSKÁ KNIHOVNA KYJOV

image

Oddělení pro děti a mládež nabízí v rámci knižního fondu beletrii a naučnou literaturu primárně určenou pro děti a mládež ve věku do 15 let. Beletrie je rozdělena do věkových kategorií 0-9 let, 9-12 let a 12-15+ (tj. literatura young adult). Zároveň je zde možnost zapůjčení časopisů a audio knih pro stejné věkové kategorie. Několikátým rokem také nabízíme k zapůjčení deskové hry. Ty se půjčují oproti vratné záloze – hry 200,-/1 ks, Albi tužka 300,-.

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ

Knihovna pravidelně realizuje programy pro mateřské, základní a střední školy v rámci mimoškolního vzdělávání. Vyučující si tak pro své žáky mohou vybrat ze široké nabídky besed a knihovnu po domluvě navštívit.

Nabídka besed pro školy na školní rok 2021/2022

imageimage  

V roce 2019 byl na dětském oddělení zřízen Family Point – místo pro rodiče s nejmenšími dětmi. Family Point je obecně veřejný prostor přátelský rodině, který u nás funguje v rámci provozní doby dětského oddělení. Přebalovací pult je umístěn zvlášť – na toaletách v přízemí, které jsou jinak pro veřejnost uzamčeny z důvodu zachování hygienického standardu. Tyto prostory je možné využívat v provozní době oddělení pro dospělé. Můžete tedy s dětmi volně přijít, pohrát si, prohlédnout knížky, děti případně nakrmit či využít informační služby Family Pointu – kontakty na místní organizace apod.

V rámci celorepublikových knihovnických akcí se pravidelně účastníme Noci s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny a projektu Jižní Morava čte. V posledních letech jsme se také přidali k projektu Babička a dědeček do školky a Bookstart – s knížkou do života

KROUŽKOVÁ VAZBA BYLA PŘESUNUTA
DO ČÍTÁRNY.
PODÍVEJTE SE NA STRÁNKU ODDĚLENÍ
A ZJISTĚTE PODROBNOSTI.