S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Relax zóna

PRAVIDLA RELAX ZÓNY

Relax zóna se nachází v oddělení pro dospělé v prvním podlaží a je prvotně určena pro studenty


 • Uživatel tohoto prostoru musí být registrovaným čtenářem knihovny.
 • Primárně je tento prostor určen pro studenty, návštěvník této zóny by tedy měl u sebe kromě platného čtenářského průkazu mít také doklad o tom, že je studentem.
 • Personál knihovny je oprávněn žádat tyto doklady.
 • Pohyb v relax zóně není časově omezen (pouze otvírací dobou knihovny), avšak pohyb v ní by neměl být zneužíván.
 • Uživatelé zóny by měli dbát na slušné chování a zanechávat po sobě pořádek.
 • Pohyb v relax zóně a její používání je na vlastní nebezpečí. Knihovna nenese odpovědnost za úraz vzniklý při nevhodném chování v daném prostoru.
 • Je zakázáno manipulovat s nákladním výtahem, který je umístěn v bezprostřední blízkosti relax zóny.
  (V případě zaseknutí či jiného problému je třeba přivolat servisního technika na opravu. Knihovna si vyhrazuje právo případného uživatele, který způsobí závadu pokutovat uhrazením poplatků spojených s opravou výtahu.)
 • V relax zóně je posílen wi-fi signál.
 • Připojení wi-fi sítě prosím užívejte pouze na zařízeních jako je mobil, či tablet.
  Chcete-li se připojit k zařízení jako je např. notebook využijte prosím prostory k tomu vyhrazené – tedy oddělení studovna-čítárna.
 • Je zakázáno stahovat jakékoliv aplikace, hry či jiná zařízení s negativistickým, nenávistným, hazardním či erotickým podtextem.Knihovna je oprávněna při nevhodném užívání wi-fi sítě toto připojení omezit či zrušit.
 • Při pobytu v relax zóně respektujte prosím také ostatní čtenáře.
 • V případě nedodržení jakékoliv zásady užívání relax zóny či užívání wi-fi sítě je personál knihovny oprávněn uživatele vykázat.
image