S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Historie knihovny

Městská knihovna Kyjov má již více, než stoletou tradici. Byla založena v roce 1864, tehdy jako čtenářský spolek. 

image
Umístění knihovny se s léty měnilo. Původní poloha byla v budově bývalé staré počty č.1. Od roku 1956 do roku 1988 působila v budově dřívějšího OPBH na ulici Komenského č. 49.
V roce 1988 byla přestěhována do nových prostor účelové budovy tehdejšího Městského národního výboru, kde byl provoz knihovny zahájen 1. září 1988. V této budově knihovna zůstává i dnes. Budova, jejímž vlastníkem je MĚSTO KYJOV, však v roce 2018 prošla celkovou rekonstrukcí. POLOHA budovy je nepříliš vzdálená od středu města (naproti budovy gymnázia). 
Stávající členění budovy zůstalo zachováno. V přízemí budovy najdete ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ a ODDĚLENÍ STUDOVNA-ČÍTÁRNA. V prvním patře je umístěno ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (+ FAMILY POINT) a ve druhém patře najdete KANCELÁŘ ADMINISTRATIVY A ŘEDITELKY a ODDĚLENÍ SONS (samostatná organizace). Nedílnou součástí je také POBOČKA BOHUSLAVICE, která sídlí v Bohuslavicích v budově místní mateřské školy. 
Díky rekonstrukci budovy se podařilo dosáhnout především bezbariérového přístupu do všech oddělení. Z přední části budovy (ulice Komenského) je bezbariérový vstup umožněn skrze uzavřenou plošinu, díky níž se dostanete do přízemí budovy. Pro pohyb po knihovně je pak zapotřebí použít zadního výtahu, ten umožní pohyb po celých vnitřních prostorách. Lze jej využít také jako vstup do budovy ze zadní části (parkoviště za knihovnou). 
K dnešnímu dni má knihovna k dispozici přes 55.000 svazků knih a přes 100 druhů časopisů a denního tisku. V budově knihovny se nachází také sklad knih, ten pojme asi 20.000 svazků a přednáškový sál, který je určen pro kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost. Ročně se v knihovně uskuteční více jak 180 kulturních a vzdělávacích pořadů pro školy a širokou veřejnost. 

BUDOVA Z ROKU 1988
PŘED REKONSTRUKCÍ

ČELNÍ POHLED
Z ULICE KOMENSKÉHO
image
image BUDOVA PO REKONSTRUKCI
POHLED Z ULICE KOMENSKÉHO