S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Historie

Městská knihovna Kyjov má více jak stoletou tradici.

Byla založena jako čtenářský spolek v roce 1864. Nacházela se na různých místech v Kyjově. Např. v budově bývalé staré pošty č.1.

Od roku 1956 až do roku 1988 působila v budově dřívějšího OPBH, Komenského č.49 v Kyjově.

V roce 1988 byla přestěhována do nových prostor účelové budovy tehdejšího Městského národního výboru. Provoz byl zahájen 1.září 1988.

Městská knihovna Kyjov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Kyjov.

Knihovna sídlí v třípodlažní budově, která je majetkem Města Kyjova, je umístěna na výhodném místě, téměř ve středu města a je tedy snadno přístupná.

Městská knihovna působí nejenom pro cca 11 500 obyvatel Kyjova, ale i v rámci své spádovosti plní veřejně prospěšnou službu občanům i z okolních obcí.

Kyjov má dlouholetou folklorní a kulturní tradici, navíc je velmi čtivý.

Knihovna má k dispozici přes 55 882 svazků knih a 148 druhů časopisů a denního tisku ve studovně - čítárně. Má také možnost ukládat duplikáty, multiplikáty a starší výtisky ve skladu knih, který pojme asi 20 000 svazků knih.

Uskuteční ročně cca 180 kulturních a vzdělávacích pořadů.