S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Historie

Městská knihovna Kyjov má více jak stoletou tradici.

Byla založena jako čtenářský spolek v roce 1864. Nacházela se na různých místech v Kyjově. Např. v budově bývalé staré pošty č.1.

Od roku 1956 až do roku 1988 působila v budově dřívějšího OPBH, Komenského č.49 v Kyjově.

V roce 1988 byla přestěhována do nových prostor účelové budovy tehdejšího Městského národního výboru. Provoz byl zahájen 1.září 1988.

Městská knihovna Kyjov je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Kyjov.

Knihovna sídlí v třípodlažní budově, která je majetkem Města Kyjova, je umístěna na výhodném místě, téměř ve středu města a je tedy snadno přístupná.

Městská knihovna působí nejenom pro cca 11 500 obyvatel Kyjova, ale i v rámci své spádovosti plní veřejně prospěšnou službu občanům i z okolních obcí.

Kyjov má dlouholetou folklorní a kulturní tradici, navíc je velmi čtivý.

Knihovna má k dispozici přes 55 882 svazků knih a 148 druhů časopisů a denního tisku ve studovně - čítárně. Má také možnost ukládat duplikáty, multiplikáty a starší výtisky ve skladu knih, který pojme asi 20 000 svazků knih.

Uskuteční ročně cca 180 kulturních a vzdělávacích pořadů.