S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

FAMILY POINT

Místo FAMILY POINT bylo v knihovne otevřeno a zpřístupněno v květnu 2019. U nás jde o tzv. ZÁKLADNÍ FAMILY POINT, tedy služby Family Pointu jsou uživatelům přístupny pouze v provozní době ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

image

Výjimkou je přebalovací pult. Ten - z prostorových důvodů - není umístěn přímo v oddělení pro děti a mládež, ale v suterénu, kde máme na WC dostatečný prostor. Toto WC je běžně uživatelům nepřístupné a je zpřístupněno buď právě v rámci využití Family Pointu nebo při akcích pro veřejnost. Pracovníci knihovny však pravidelně kontrolují a zajišťují patřičné hygienické podmínky v těchto prostorách. Klíče vám vždy vydá obsluha u pultu knihovny a prostory suterénu jsou přístupny výtahem. 

image
FAMILY POINT místo pro rodinu je veřejný bezplatný prostor přátelský rodině, který poskytuje praktickou možnost přebalit, nakrmit své dítě, pečovat o něj, získávat informace a inspiraci pro podporu rodinného života nebo ho využít jako prostor pro setkávání a odpočinek. 


Návštěva Family Pointu pro rodiče s dětmi
NENÍ PODMÍNĚNA REGISTRACÍ V KNIHOVNĚ.
V Kyjově se jedná o jediné oficiální místo Family Pointu.