S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Oddělení pro dospělé

E-mail: dospele@knihovna-kyjov.cz
Tel.: 773 755 612

image

Městská knihovna Kyjov 

image@knihovnakyjov

imageMěstská knihovna Kyjov 

image

Oddělení pro dospělé nabízí uživatelům volný výběr beletrie a naučné literatury ve dvou podlažích.

V každém podlaží se nachází pro veřejnost přítupný online katalog pro vyhledávání dostupných dokumentů knihovny.

V oddělení pro dospělé lze využít i služeb meziknihovní výpůjčky nebo rezervace dokumentů.

Právě zde si můžete zalaminovat (viz Ceník služeb) fotografie a dokumenty ve formátu A3/A4/A5.

Relaxační zóna pro klidný čas nad knihami je umístěna nahoře v podlaží s naučnou literaturou vzadu vpravo u okna, jsou zde čtyři místa k sezení a dva malé stolky pro odložení knih.

Dospělé oddělení zahrnuje i dětský koutek s hračkami pro nejmenší.

INFORMACE KE ZPLNOMOCNĚNÍ 

PLNÁ MOC - formulář

Vyplněný formulář předložte, prosím, v odd. pro dospělé. Na základě uvedených informací zaevidujeme do knihovního systému osobu*, pro kterou se čtenářský průkaz vydává a vytiskneme oficiální přihlášku ke kontrole a podpisu. Přihlášku můžete podepsat tedy pouze na základě podepsané plné moci od žadatele o čtenářský průkaz.

Po zaplacení registračního poplatku bude čtenáři, na jehož jméno je čtenářský průkaz vystaven, vydán tento čtenářský průkaz a umožněn přístup k využívání nabízených služeb Městské knihovny Kyjov.

* ZTP/TP, důchodci, studující, osoby se sníženou pohyblivostí a jiní, kteří se nemohou k vystavení čtenářského průkazu dostavit osobně.