S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Beseda nad výročím Malovaného kraje

Ve čtvrtek 27. 11. 2014 se u nás sešla příjemná společnost redakční rady časopisu Malovaný kraj. Hned po slavnostním přestřižení pásky nově zrekonstruovaného sálu proběhla beseda s Dr. Evou Kovaříkovou, Mgr. Vojtěchem Urbančíkem, PhDr. Karlem Křivánkem a jejich hosty, připěspívajícími do časopisu, doc. PhDr. Jarmilou Bednaříkovou, CSc., a MUDr. Janem Pavlíkem. Povídalo se o vzniku časopisu, o průběhu vydávání, o lidech, kteří přispívají (nebo přispívali), o lidové tvořivosti a folkloru. Také vznikla debata nad zachováváním tradic mladou generací, a jak pomoci tomu, aby zvyky a obyčeje nezemřely a zůstaly zachovány, aby se dbalo na naši lidovou kulturu. V závěru besedy představil MUDr. Jan Pavlík svoji novou knihu Utrpení a naděje, která je pokračováním knihy předcházející (Sága rodu Chlebakupova). Knihovna bude mít tu velkou čest a v příštím roce se u nás bude kniha slavnostně "křtít". Děkujeme také Valentině Svobodové, která obohatila besedu svým krásným přednesem básní Petra Bezruče.