S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Olga Havlová a Výbor dobré vůle - výstava fotografií

V pondělí 8. ledna se uskutečnila vernisáž fotografií "Olga Havlová a Výbor dobré vůle". Pozvání přijala také Ing. Marie Svobodová z nadace VDV, která putovní výstavu představila. O hudební vstup se postarali žáci ZUŠ Kyjov pod vedením Mgr. et Bc. Alžběty Bočkové, DiS. Výstava je ke zhlédnutí ve studovně - čítárně a v odd. naučné literatury do 23. února. Přijďte se podívat :-)