S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Pasování prvňáčků na čtenáře 2018

Foto z Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, které se uskutečnilo 13. 6. - pasování žáků ze ZŠ J. A. Komenského se ujal místostarosta města Bc. Antonín Kuchař a dne 20. 6. 2018 pasoval žáky ze ZŠ Dr. Joklíka starosta města Kyjova Mgr. František Lukl, MPA. Jako upomínku na tento den obdrželo každé z dětí pasovací listinu a veselou knížku od Evelíny Koubové - Bráchova bota:-)