S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Nouze, chudoba, bohatství

V pátek 17. 6. se uskutečnilo slavnostní představení knihy Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. Za kolektiv autorů vystoupili - prof. Pavel Ambros, Th.D. a garantka knihovny doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Akci příjemně obohatilo hudební vystoupení žáků sólového a sborového zpěvu pod vedením MgA. Aleny Kučerové, hudební doprovod BcA. Marek Horáček.