S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Soutěž Jižní Morava čte 2019

Dne 1. 12. proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže JIŽNÍ MORAVA ČTE, letos s tématem "Tajemství knihovny". Téma soutěže se volí s ohledem na významné události daného roku. Letos veřejné knihovny v ČR slaví jubileum, a to dokonce 100leté. Děti soutěžily v kategorii výtvarné, literární a volné tvorby. Hodnotící komise z celkového počtu 56 prací vybrala ty nejzdařilejší. Průběh slavnostního odpoledne z Kyjova si můžete prohlédnout. Četlo se, zpívalo, hrálo. Chodbu vestibulu přednáškového sálu vyzdobily práce nejmenších dětí. Děkujeme všem dětem, rodičům a učitelům za podporu mladých spisovatelů a žákům ZUŠ Kyjov za krásné hudební a pěvecké vystoupení.