S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Literární odpoledne - vzpomínka na kyjovského rodáka JUDr. Ivana Jelínka

V neděli 28. 6. 2015 se uskutečnilo slavnostní literární odpoledne - vzpomínka na kyjovského rodáka, nestora českých básníků, JUDr. Ivana Jelínka. Působil v Lidových novinách i v Československém rozhlase v Brně. Během války emigroval do Francie, kde vedl českou redakci Svobodné Československo. Po osvobození organizoval na Ministerstvu informací kulturní styky s Velkou Británií. Následně se v Londýně živil jako nezávislý novinář, později ve Spojených státech amerických pracoval pro české vysílání stanice Svobodná Evropa Hlas Ameriky. Po návratu do Londýna se stal kulturním pracovníkem a redaktorem české sekce BBC. Život a dílo kyjovského rodáka představila Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., úryvky z jeho díla a básní přednesla PaedDr. Ilona Slaninová. O svůj vztah a přímé setkání s touto osobností se podělili s přítomnými: Mgr. František Lukl, MPA, MUDr. Jiří Dunděra a JUDr. Josef Holcman.