S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Výročí 150 let založení čtenářského kroužku

Oslava? Ta se nám povedla! Ve středu uspořádala naše knihovna velký den pro všechny své čtenáře a návštěvníky. Ráno se již začalo montáží jarmarečního stánku před budovou knihovny, kde knihovnice spolu s knihovnicí Vlastivědného muzea v Kyjově, Evou Kudláčovou, prezentovaly práci knihovny a muzea a nabízely všem zájemcům informace o knihovně, akcích a besedách. Také nabízely knihy k rozebrání (za 0,00 Kč). Na tento stánek se již brzy po poledni přišli podívat studenti Střední odborné školy (spolu s paní učitelkou Mgr. Hanou Něničkovou), kteří si prohlédli také výstavu k oslavě výročí, která je instalována v prostorách studovny-čítárny. Celý den se hrnulo ke stánku velké množství lidí a knihy šly na dračku. Všem kolemjdoucím zazpívaly Pastelky, pěvecké sdružení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočky Kyjov. A v 17.00 propukla hlavní akce dne. V nově rekonstruovaných prostorách přednáškového sálu se sešla spoust čtenářů, návštěvníků a hostů. Program zahájila ředitelka knihovny Ing. Marie Ježková. Hned na začátku předala slovo starostovi města Kyjova Mgr. Františku Luklovi, MPA. Následovala poutavá prezentace Mgr. Blanky Pokorné, vedoucí Vlastivědného muzea v Kyjově, která díky své práci a množství materiálů prezentovala celý rozvoj Čtenářského spolku do současné podoby knihovny, jakou známe. Vystoupila také pracovnice muzea Mgr. Ester Vratislavská, která nalákala všechny přítomné k návštěvě muzejní knihovny. Díky doc. PhDr. Jarmile Bednaříkové, CSc., garantce knihovny, jsme se mohli seznámit s vývojem písma, čtenářstvím ve světě a začátkem vzniku a výroby knih. Prezentace naší zaměstnankyně, Mgr. Zuzany Jurkovičové, přiblížila politickou a světovou situaci právě v průběhu oněch 150 let, kdy se svět (a také naše knihovna) formoval do různých formací, názorů a postojů. Na závěr jsme představili spisovatelku Mgr. Naďu Horákovou, regionální spisovatelku z Mutěnic, která byla několikrát oceněná za své knihy. Program doplnil krásný přednes básně „Kyjov“ od Petra Bezruče bývalou ředitelkou Marií Poledňákovou a přednes Valentiny Svobodové, studentky dramatického oboru Základní umělecké školy Kyjov. A co bylo nejvíc super? Skupina SORY z Uherského Hradiště, která vystupovala už od odpoledne až do úplného konce oslav.
Nakonec se rozkrojil krásný dort, který nám zhotovili studenti cukrářského oboru Střední odborné školy ze Bzence, a volná zábava nakonec mohla začít.
Bylo to náročné, ale krásné! Děkujeme všem zúčastněným a těm, kteří nám pomohli.