S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Otevření knihovny po rekonstrukci

16. května jsme oslavili letošní 30. výročí budovy knihovny a její novou podobu po rekonstrukci.
Slavnostní přestřižení pásky se ujal starosta města František Lukl, paní Hana Vrtková za kyjovskou pobočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a pan Jiří Kouřil, jednatel společnosti Kala.

Prohlídka knihovny a komunitního centra byla symbolicky zahájena jízdou nové bezbariérové výtahové plošiny, kterou si vyzkoušela bývalá ředitelka Městské knihovny paní Marie Poledňáková. O hudební doprovod se postaral sbor Pastelky ze SONS pod vedením Pavla Švorby.