S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Otevření knihovny po rekonstrukci

16. května jsme oslavili letošní 30. výročí budovy knihovny a její novou podobu po rekonstrukci.
Slavnostní přestřižení pásky se ujal starosta města František Lukl, paní Hana Vrtková za kyjovskou pobočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a pan Jiří Kouřil, jednatel společnosti Kala.

Prohlídka knihovny a komunitního centra byla symbolicky zahájena jízdou nové bezbariérové výtahové plošiny, kterou si vyzkoušela bývalá ředitelka Městské knihovny paní Marie Poledňáková. O hudební doprovod se postaral sbor Pastelky ze SONS pod vedením Pavla Švorby.