S námi jste vždy v obraze

773 755 612
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Akce pořádané v rámci projektu Jižní Morava čte

Během besedy s kronikářkou paní Věrou Kellnerovou se děti dozvěděly o původu kronik, jejich různorodých vyhotovení a samozřejmě o důležitosti zaznamenávání údajů o veškerém dění v jednotlivých městech či obcích. V závěru si děti prohlédly jak staré historické kroniky, tak novodobé, psané ručně nebo tištěné. Beseda byla uskutečněna 3. 10. 2016 pro žáky 1. stupně ZŠ.

27. 9. 2016 přednášela na téma Regionální historie Mgr. Blanka Pokorná, vedoucí Vlastivědného muzea Kyjov. Pomocí poutavé prezentace seznámila žáky s historií města Kyjova a jeho blízkého okolí. Pro srovnání byly k dispozici fotografie proměn ulic a jednotlivých významných budov v historickém období.