S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Ostatní

PLNÁ MOC

pro administrativu zápisu nového čtenáře jinou osobou

/files/www/0/1629-zplnomocneni-ctenari-dospele-odd.pdf

Tento vyplněný formulář předložte, prosím, v odd. pro dospělé. Na základě uvedených informací zaevidujeme do knihovního systému osobu*, pro kterou se čtenářský průkaz vydává a vytiskneme oficiální přihlášku ke kontrole a podpisu. Přihlášku můžete podepsat tedy pouze na základě podepsané plné moci od žadatele o čtenářský průkaz.

Po zaplacení registračního poplatku bude čtenáři, na jehož jméno je čtenářský průkaz vystaven, vydán čtenářský průkaz a umožněn přístup k využívání nabízených služeb Městské knihovny Kyjov.

* ZTP/TP, důchodci, studující, osoby se sníženou pohyblivostí a jiní, kteří se nemohou k vystavení čtenářského průkazu dostavit osobně.

* V rámci založení přihlášky do odd. pro děti a mládež je nutná osobní návštěva rodiče a vyplnění přihlášky přímo na místě.