S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Oddělení pro děti a mládež

Nabízí volný výběr beletrie i naučné literatury pro děti do 15-ti let, příruční knihovnu a encyklopedie k prezenčnímu i absenčnímu půjčování. Je zde také umístěn elektronický katalog se souborným katalogem literatury v programu Clavius. Jsou zde tři stanice veřejného internetu pro děti a mládež do 15-ti let.

Toto oddělení také provádí „Pasování na čtenáře“ – pasování žáků 1. a 2. tříd na čtenáře oddělení pro děti a mládež. Děti obdrží „Pasovací listinu“ se svým jménem, záložku a roční registraci do oddělení pro děti a mládež zdarma.

imageimage

Literární soutěž Jižní Morava čte

Jihomoravský kraj již druhým rokem vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4-15 let, tentokrát na téma: "Příběhy mého kraje".
Vyhlášení soutěže v naší knihovně proběhne v pondělí 11. 9. v 13.30 hodin v oddělení pro děti a mládež.

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. kategorie 8 - 10 let
II. kategorie: 11 - 15 let
Speciální literárně-výtvarná kategorie s regionální tematikou: soutěž pro kolektivy 8 - 15 let (max. 5 dětí) Pro děti nejmladší 4 - 7 let je otevřena soutěž výtvarná.

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, kterou odevzdají v naší knihovně. image
Přihláška ke stažení zde:

/files/www/0/1044-prihlaska-00053.pdf

/files/www/0/1045-prihlaska-kolektivu-00056.pdf

 Soutěžní práce

Rozsah literární soutěžní práce je min. 1 a max. 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu odevzdejte v naší knihovně (rukopis či v tištěná podoba) nebo zašlete v elektronické podobě na email: detske@knihovna-kyjov.cz

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.


Tematické besedy a knihovnicko-informační lekce

Pro mateřské a základní školy:

V níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout "Tematické besedy a knihovnicko-informační lekce", které pro školy připravuje oddělení pro děti a mládež. Jedná se o besedy určené pro žáky základních i mateřských škol. Ze široké nabídky si můžete vybrat a posléze kontaktovat oddělení pro děti a mládež. Kontakt najdete po rozkliknutí odkazu nebo v rubrice kontakty.

/files/www/0/847-seznam-skoly-aktualnidocx.pdf

Provozní doba

Pondělí
12.00 - 17.00
Úterý
09.00 - 17.00
Středa
zavřeno       
Čtvrtek
12.00 - 17.00
Pátek
12.00 - 17.00


E-mail: detske@knihovna-kyjov.cz
Tel.: 518 614 359