S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Garantka knihovny

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Csc, přednáší starověké dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou řady knih, odborných studií a článků s historickou tematikou.

Spisovatelka je kyjovskou rodačkou, velkou patriotkou města Kyjova, s láskou vytvořila text k CD o Kyjovu, které namluvil Josef Somr. Za svou povinnost považuje účast na oslavách osvobození Kyjova a vzniku republiky. Stalo se již tradicí její každoroční vystoupení na "Týdnu knihoven", které se koná vždy v říjnu, kde její úvahy jsou vždy netrpělivě očekávány a vždy oceněny.

V roce 2003 požádala o pomoc knihovnu Kyjov s uspořádáním křtu své knihy "Stěhování národů", za kterou byla spisovatelce udělena cena rektora Masarykovy univerzity pro rok 2003. A tím spolupráce začala.

A co všechno jsme s paní Jarmilou Bednaříkovou prožili?

Besedu s žáky ZŠ o její knize "Pohádky Chřibů", vyprávění z okolí Chřibů a lesů. Uskutečnila se prezentace učebnice dějepisu "Pravěk a starověk", kterou zpracovala spolu se svými kolegy z university. Učebnice je určena pro primy gymnázií a žáky šestých tříd ZŠ.

Účastnila se našeho pasování prvňáčků na čtenáře (které se uskutečňuje v dětském oddělení knihovny) společně se starostou města Kyjova Mgr. Františkem Luklem a vedoucí odboru školství a kultury PaedDr. Ilonou Pecháčkovou.

Spolupráce na křtech jejích knih se začíná stávat tradicí. V roce 2004 knihovna spolu s městem Kyjovem pořádala slavnostní křest knihy "Podzimní čas mocné říše". O rok později dala knihovna návrh na ocenění této knihy Českému literárnímu fondu.

Další společnou akcí pořádanou ve spolupráci s kolektivem pracovníků odboru školství a kultury byl slavnostní křest "Stěhování národů a východ Evropy". Kniha byla představena ukázkou básně perského básníka ar-Rúmího a ukázkami z textu knihy.

V roce 2009 proběhlo další křtění knihy, tentokráte s názvem "Frankové a Evropa". Křest byl spojen s autogramiádou. Zatím poslední společnou akcí byla přednáška na téma "Křesťanství a islám". I zde probíhala autogramiáda.

V roce 2013 obdržela z rukou starosty města Mgr. Františka Lukla, MPA  Cenu města Kyjova za celoživotní pedagogickou, publicistickou, vědeckou činnost a působení v oblasti veřejného života.

A co sama autorka říká o knihovně? Je to patrné z jejích slov, sama totiž napsala:

"Jak těžkne slunce, váhy nabývají i lidská slova. Nechodím si sem jenom pro knížky, ale nabírám si tu do dlaní taky z pramínku trpělivosti a přátelství. Z pramínku, který nevysychá ani únavou, ani starostmi - a že je každý má. Co víc si k podzimku přát, než k dobré knížce dostat dobré slovo a moct je oplatit. Ne, není tady knihovna mého srdce. Proč taky? Stejné knížky bych našla třeba v Jihlavě, Brně nebo pražském Karolinu. Jsou tady moji přátelé. Knihovna není jen instituce, barák a regály s knížkami. Alespoň tady ne, bohudík."

Publikace Doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, Csc.

 • Kambriová moře. Brno : Blok, 1979.
 • Daň z neznámé pevniny. Soubor čtyř povídek. Brno : Blok, 1986.
 • Stěhování národů. Praha : Vyšehrad, 2003.
 • Podzimní čas mocné říše. Brno : MOBA, 2004.
 • Stěhování národů a Východ Evropy. Byzanc, Slované, Arabové. Praha : Vyšehrad, 2006.
 • Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009.
 • Pohádky Chřibů. Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2008.
 • Attila. Hunové, Řím a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2012
 • Římské císařství. Brno : Masarykova univerzita, 2014
 • Stěhování národů a východ Evropy. Praha : Vyšehrad, 2013
 • stěhování národů a sever Evropy. Praha: Vyšehrad, 2017

Působení v zahraničí

 • Účast na mezinárodní konferenci v Krakově (2006): Violence and Agression in the Ancient World
 • Banská Bystrica, Univerzita Jána Bela: Konference Svätec a jeho úloha v spoločnosti
 • Účast na tvorbě díla SAV Bratislava "Encyclopaedia Beliana"
 • Filozofická fakulta Bratislava - přednáška "Stěhování národů"
 • Münster - přednáška "Zur Problematik der Christianisierung der Ostrogoten"
 • Účast na celosvětové konferenci v Edinburgu v roce 2009 s tématem "Martianus Capella Questionable Relations to the Vandals"

imageimage