S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Garantka knihovny

Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, Csc, přednáší starověké dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou řady knih, odborných studií a článků s historickou tematikou.

Spisovatelka je kyjovskou rodačkou, velkou patriotkou města Kyjova, s láskou vytvořila text k CD o Kyjovu, které namluvil Josef Somr. Za svou povinnost považuje účast na oslavách osvobození Kyjova a vzniku republiky. Stalo se již tradicí její každoroční vystoupení na "Týdnu knihoven", které se koná vždy v říjnu, kde její úvahy jsou vždy netrpělivě očekávány a vždy oceněny.

V roce 2003 požádala o pomoc knihovnu Kyjov s uspořádáním křtu své knihy "Stěhování národů", za kterou byla spisovatelce udělena cena rektora Masarykovy univerzity pro rok 2003. A tím spolupráce začala.

A co všechno jsme s paní Jarmilou Bednaříkovou prožili?

Besedu s žáky ZŠ o její knize "Pohádky Chřibů", vyprávění z okolí Chřibů a lesů. Uskutečnila se prezentace učebnice dějepisu "Pravěk a starověk", kterou zpracovala spolu se svými kolegy z university. Učebnice je určena pro primy gymnázií a žáky šestých tříd ZŠ.

Účastnila se našeho pasování prvňáčků na čtenáře (které se uskutečňuje v dětském oddělení knihovny) společně se starostou města Kyjova Mgr. Františkem Luklem a vedoucí odboru školství a kultury PaedDr. Ilonou Pecháčkovou.

Spolupráce na křtech jejích knih se začíná stávat tradicí. V roce 2004 knihovna spolu s městem Kyjovem pořádala slavnostní křest knihy "Podzimní čas mocné říše". O rok později dala knihovna návrh na ocenění této knihy Českému literárnímu fondu.

Další společnou akcí pořádanou ve spolupráci s kolektivem pracovníků odboru školství a kultury byl slavnostní křest "Stěhování národů a východ Evropy". Kniha byla představena ukázkou básně perského básníka ar-Rúmího a ukázkami z textu knihy.

V roce 2009 proběhlo další křtění knihy, tentokráte s názvem "Frankové a Evropa". Křest byl spojen s autogramiádou. Zatím poslední společnou akcí byla přednáška na téma "Křesťanství a islám". I zde probíhala autogramiáda.

V roce 2013 obdržela z rukou starosty města Mgr. Františka Lukla, MPA  Cenu města Kyjova za celoživotní pedagogickou, publicistickou, vědeckou činnost a působení v oblasti veřejného života.

A co sama autorka říká o knihovně? Je to patrné z jejích slov, sama totiž napsala:

"Jak těžkne slunce, váhy nabývají i lidská slova. Nechodím si sem jenom pro knížky, ale nabírám si tu do dlaní taky z pramínku trpělivosti a přátelství. Z pramínku, který nevysychá ani únavou, ani starostmi - a že je každý má. Co víc si k podzimku přát, než k dobré knížce dostat dobré slovo a moct je oplatit. Ne, není tady knihovna mého srdce. Proč taky? Stejné knížky bych našla třeba v Jihlavě, Brně nebo pražském Karolinu. Jsou tady moji přátelé. Knihovna není jen instituce, barák a regály s knížkami. Alespoň tady ne, bohudík."

Publikace Doc. PhDr. Jarmily Bednaříkové, Csc.

 • Kambriová moře. Brno : Blok, 1979.
 • Daň z neznámé pevniny. Soubor čtyř povídek. Brno : Blok, 1986.
 • Stěhování národů. Praha : Vyšehrad, 2003.
 • Podzimní čas mocné říše. Brno : MOBA, 2004.
 • Stěhování národů a Východ Evropy. Byzanc, Slované, Arabové. Praha : Vyšehrad, 2006.
 • Frankové a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2009.
 • Pohádky Chřibů. Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2008.
 • Attila. Hunové, Řím a Evropa. Praha : Vyšehrad, 2012
 • Římské císařství. Brno : Masarykova univerzita, 2014
 • Stěhování národů a východ Evropy. Praha : Vyšehrad, 2013
 • stěhování národů a sever Evropy. Praha: Vyšehrad, 2017

Působení v zahraničí

 • Účast na mezinárodní konferenci v Krakově (2006): Violence and Agression in the Ancient World
 • Banská Bystrica, Univerzita Jána Bela: Konference Svätec a jeho úloha v spoločnosti
 • Účast na tvorbě díla SAV Bratislava "Encyclopaedia Beliana"
 • Filozofická fakulta Bratislava - přednáška "Stěhování národů"
 • Münster - přednáška "Zur Problematik der Christianisierung der Ostrogoten"
 • Účast na celosvětové konferenci v Edinburgu v roce 2009 s tématem "Martianus Capella Questionable Relations to the Vandals"

imageimage