S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Zahájení soutěže Jižní Morava čte 2019

I. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež z Jihomoravského kraje od 4 do 15 let: 

Kategorie dle formy a věku účastník

Kategorie dle formy a věku účastníků:

•             1. kategorie literární  / 2.-3. tř. ZŠ, 1 účastník/

•             2. kategorie literární  / 4.-5. tř. ZŠ, 1 účastník/

•             3. Kategorie literární / 6.-9. tř. ZŠ, 1 účastník, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií/

•             4. kategorie výtvarná /MŠ + 1. až 2.tř. ZŠ, 1 – 5 účastníků/

•             5. kategorie volné tvorby /1. – 4. třída, 1-3 účastníci/

•             6. kategorie volné tvorby / 6. – 9 tř. ZŠ, včetně nižších ročníků víceletých gymnázií,  1-3 účastníci/

Forma prací:

Kategorie  literární: próza, povídka, legenda, pověst, fejeton, esej, novela

Kategorie volné tvorby: ilustrovaný příběh, komiks, fotografie s psaným textem, koláž, audiovideo, fotografie, 3D výtvarné modely

II. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma "TAJEMSTVÍ KNIHOVNY" zašlete e-mailem: detske@knihovna-kyjov.cz nebo poštou nebo osobně předejte v podobě rukopisu či v tištěné podobě v oddělení pro děti a mládež.

Termín odevzdání prací: do 11. 11. 2019

Každý účastník může odevzdat pouze 1 soutěžní práci, která je jeho vlastní dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v naší knihovně dne 30. listopadu 2019. Druhé kolo hodnocení proběhne u garanta projektu. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu max. 2 osob slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2019 v brněnském Divadle Polárka (2. kategorie) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (1., 3. a 4. kategorie).

Přihláška do soutěže a souhlas s fotografováním ke stažení zde:

/files/www/0/1809-prihlaska-do-souteze-jizni-morava-cte-2019-schv.pdf

/files/www/0/1808-souhlas-s-fotografovanim-schv-2019.pdf

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.image