S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Zahájení soutěže Jižní Morava čte 2019

I. PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež z Jihomoravského kraje od 4 do 15 let: 

Kategorie dle formy a věku účastníků:

1. kategorie literární 1. stupeň ZŠ (1. tř. - 5. tř.) 1 účastník

2. kategorie literární 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) 1 účastník

3. kategorie výtvarná (MŠ + 1. třída) 1 - 5 účastníků

4. kategorie literárně-výtvarná (1. - 9. třída) 1 - 3 účastníci

5. kategorie audiovizuální a fotografická (8 - 15 let) 1 - 3 účastníci

Forma odevzdání prací: literární, výtvarná, komiks, fotografie s psaným textem, audiovideo, fotografie, 3D výtvarné modely

II. SOUTĚŽNÍ PRÁCE

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na téma "TAJEMSTVÍ KNIHOVNY" zašlete e-mailem: detske@knihovna-kyjov.cz nebo poštou nebo osobně předejte v podobě rukopisu či v tištěné podobě v oddělení pro děti a mládež.

Termín odevzdání prací: do 11. 11. 2019

Každý účastník může odevzdat pouze 1 soutěžní práci, která je jeho vlastní dílem.

Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a prezentací vytvořených děl se uskuteční v naší knihovně dne 30. listopadu 2019. Druhé kolo hodnocení proběhne u garanta projektu. Vítěz z každé kategorie se zúčastní v doprovodu max. 2 osob slavnostního setkání autorů vítězných prací, které se bude konat v prosinci 2019 v brněnském Divadle Polárka (2. kategorie) a ve Hvězdárně a planetáriu Brno (1., 3. a 4. kategorie).

Přihláška do soutěže a souhlas s fotografováním ke stažení zde:

/files/www/0/1809-prihlaska-do-souteze-jizni-morava-cte-2019-schv.pdf

/files/www/0/1808-souhlas-s-fotografovanim-schv-2019.pdf

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.image