S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Vyhlášení 2. ročníku soutěže Jižní Morava čte

Jihomoravský kraj již druhým rokem vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4-15 let, tentokrát na téma: "Příběhy mého kraje".
Vyhlášení soutěže v naší knihovně proběhne v pondělí 11. 9. v 13.30 hodin v oddělení pro děti a mládež.

Literární soutěž má dvě kategorie, podle věku dětí:
I. kategorie 8 - 10 let
II. kategorie: 11 - 15 let
Speciální literárně-výtvarná kategorie s regionální tematikou: soutěž pro kolektivy 8 - 15 let (max. 5 dětí) Pro děti nejmladší 4 - 7 let je otevřena soutěž výtvarná.

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku, kterou odevzdají v naší knihovně. image
Přihláška ke stažení zde:

/files/www/0/1044-prihlaska-00053.pdf

/files/www/0/1045-prihlaska-kolektivu-00056.pdf

 Soutěžní práce

Rozsah literární soutěžní práce je min. 1 a max. 3 strany textu.

Povídky, pohádky, eseje či básničky (nebo jiné slohové útvary) na motivy skutečných příběhů daného místa či regionu odevzdejte v naší knihovně (rukopis či v tištěná podoba) nebo zašlete v elektronické podobě na email: detske@knihovna-kyjov.cz

Termín pro odevzdání prací: 31. října 2017.

Každý účastník může odevzdat pouze jednu soutěžní práci, která je jeho vlastním dílem.

Pravidla soutěže zde:

/files/www/0/1047-pravidla-souteze-jm-cte-2017-002.pdf/files/www/0/1047-pravidla-souteze-jm-cte-2017-002.pdf