S námi jste vždy v obraze

518 614 358
Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2018
Profesionální knihovna Jihomoravského kraje 2014

Teatralita sametové revoluce

Přednáší teatrolog a dramaturg, kurátor a vedoucí divadelního oddělení Národního muzea v Praze Mgr. Libor Vodička, Ph.D., autor knihy Vyjádřit hrou: podobenství a (sebe)stylizace v dramatu Václava Havla. Přednáška si všímá postavení a funkce divadla a divadelníků v sametové revoluci, divadelních a paradivadelních prvků ve veřejném prostoru i dramaturgie demonstrací a veřejných shromáždění. Součástí budou audiovizuální dobové dokumenty. Přednáška se koná v rámci příležitosti oslav 30. výročí od sametové revoluce.

(ČT) 24.10. v 17.00 h, přednáškový sál, vstupné dobrovolné

image